• Oznam pre žiakov a rodičov

     • Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že dňa 20.12.2019 (Piatok) bude prevádzka Zakladnej školy Plavecký Štvrtok prerušená.

      Všetkým prajeme požehnané Vianoce a príjemné prázdniny.

     • Základná škola Plavecký Štvrtok príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre I. stupeň

     • Miesto výkonu práce: Plavecký Štvrtok 351, 900 68
      Termín nástupu: 1.3.2020
      Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 1.2.2020
      Rozsah úväzku: 100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
      Počet študentov školy: 106

      Požiadavky na uchádzača

      Znalosť práce s PC
      MS Word, MS Excel, Internet

      Vzdelanie
      Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

      Ďalšie požiadavky:
      Ponúkaný plat: Podľa kariérového stupňa a započítanej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
      Požiadavky na uchádzača:

      - kladný vzťah k deťom, prax nie je podmienkou, može byť aj začínajúci učiteľ,
      - schopnosť samostatnej práce,
      - zodpovednosť, flexibilita, dôslednosť,
      - tvorivosť a trpezlivosť,
      - veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
      - osobnostne zrelý (akceptuje seba a druhých, zvláda záťaž a stres),

      Požadované doklady:
      - žiadosť o prijatie do zamestnania,
      - profesijný životopis,
      - súhlas so spracovaním osobných údajov

      Iné požiadavky:
      - bezúhonnosť,
      - zdravotná spôsobilosť,
      - ovládanie štátneho jazyka.

      Kontaktná osoba:
      Mgr. Mariana Korbelová
      0905 159 239, 034 779 32 74

     • Deň otvorených dverí

     • Základná škola Plavecký Štvrtok Vás pozýva dňa 24.6. 2019 od 16.00 h na DOD, kde Vám predstaví nový koncept vzdelávania v nemeckom jazyku.

     • Skrátené vyučovanie

     • V týždni od 11. 6. do 14. 6. 2019 bude skrátené vyučovanie z dôvodu vysokých teplôt. Vyučovacie hodiny budú skrátené na 40 minút, prestávky na 5 minút. Veľká prestávka bude 20 minút. Nasledujúci týždeň upravíme podľa predpovedí počasia.
     • Ponuka práce

     • Základná škola príjme k budúcemu školskému roku 2019/2020 učiteľku pre primárne vzdelávanie (I. stupeň) a vychovávateľku Školského klubu detí.

      Na pozíciu učiteľky pre primárne vzdelávanie je potrebné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pedagogického smeru.

      Na pozíciu vychovávateľky ŠKD je potrebné minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou, pedagogického smeru.

       

      Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle +421 911 913 856 prípadne mailom na adrese: skola.stvrtok@gmail.com

     • Skrátené vyučovanie

     • Dňa 6. - 7. 6.2019 bude z organizačných dôvodov upravené vyučovanie - Kontinuálne vzdelávanie pedagógov.

     • PROJEKT - ŽIVOT V RÍME

     • Milí žiaci,

      Projekt "Život v Ríme" sa z organizačných dôvodov presúva na Utorok 14.5.2019. Zajtra (Pondelok 13.5.2019) výučba pokračuje podľa rozvrhu.

     • Smútočné oznámenie

     • S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 26.4.2019 vo veku 58 rokov opustila naša kolegyňa Janka Achbergerová.

     • Brigáda v Prírodnej rezervácii Bezedné

     • Piatok 22.3.2019 sme prostredníctvom brigády v Prírodnej rezervácii Bezedné s pomocou Obce Plavecký Štvrtok prispeli k zveľadeniu a "ošetreniu" prírodného prostredia, ktoré dlhodobo ľudia znečisťovali odpadkami, nepotrebnými vecami či stavebným materiálom.

     • Združenie rodičov školy

     • Vážení rodičia,

      Rodičovské združenie sa uskutoční
      v Stredu 16.1.2019
       v čase od 1400 - 1530

     • Konzultačné hodiny pedagógov pre žiakov

     • Konzultačné hodiny pedagógov školy pre našich žiakov

      sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

      15.1.2019 Utorok v čase od 1330 - 1500

      17.1.2019 Štvrtok v čase od 1330 - 1430

     • Prváci na výletoch ;-)

     • Do galérie Prváci na výletoch ;-) boli pridané fotografie.

      Prváci na záver školského roka navštívili bábkové divadlo, zúčastnili sa na dni otvorených dverí v Prezidentskom paláci či plavili sa loďou po Dunaji. 

     • Projekt - Škola v osade

     • Dňa 1.6.2018 od 8:30 do 12:00 hod. 

     • Deň Európy 2018

     • Do galérie Deň Európy 2018 boli pridané fotografie.

      Deň Európy je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Pri tejto príležitosti sa v Bratislave na Hlavnom námestí usktutočnilo slávnostné podujatie, na ktorom, okrem iného, vystúpili aj žiaci našej školy a obohatili program osláv Dňa Európy 2018. 

  • Kontakty

   • Základná škola Plavecký Štvrtok
   • skola.stvrtok@gmail.com
   • +421 34 77 93 274 +421 911 913 856
   • 900 68 Plavecký Štvrtok 351
   • IČO: 31810276
   • DIČ: 2021635792
   • Mgr. Mariana Korbelová marianakorbel@gmail.com mobil: +421 905 159 239
   • Vlasta Kuchová tel: +421 34 77 93 274
   • Mgr. Eva Štočková evastockova7@gmail.com 0911 729 431
   • Mgr. Ester Búranová buranova.ester@gmail.com
   • Ing. Jakub Tešinský kubo.tesinsky@gmail.com
   • Mgr. Marcel Adam, PhD. marcel.adam7@gmail.com
   • Helena Sovadinová tel: +421 34 77 93 012 mobil: +421 911 091 445
   • Obec Plavecký Štvrtok Obecný úrad Plavecký Štvrtok 900 68 Plavecký Štvrtok 172 Ing. Ivan Slezák, starosta obce tel: +421 34 77 93 132