Navigácia

Školské podporné centrum

Vedúca podporného tímu a implementácia KPO,
školská špeciálna pedagogička:  Vladimíra Jamts


Špeciálna pedagogička: Eva Štočková

Školská psychologička: Jana Poláchová

 

Koordinátor inkluzívneho vzdelávania,
experimentálne overovanie cyklov: Slavomír Bachratý

Výchovný poradca, šport a zdravý životný štýl: Michal Jamts

Školská zdravotnícka fyzioterapeutka: Lucia Kordošová

Kariérový poradca: Marcel Adam

Špecializovaná trieda pre deti s autizmom: Jana Cisárová

1. cyklus:    Denisa Hricová
2. cyklus:    Mariana Korbelová
3. cyklus:    Michal Jamts

Vedúca školského klubu detí: Monika Zámečníková

Technické oddelenie, tajomníčka školy: Andrea Duláková

 

 

 

Kontakt

  • Základná škola Plavecký Štvrtok
    900 68 Plavecký Štvrtok 351
  • +421 34 77 93 274

Fotogaléria

Sociálne siete