Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Zápis do Základnej školy PŠ v školskom roku 2023/2024

Termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku:

- Prezenčne v termínoch 20. apríla 2023 od 15:00 do 17:30 a 22. apríla 2023 od 9:00 do 12:30.

Online zápis bude prebiehať od 1. apríla 2023 do 30. apríla 2023.

Elektronická prihláška je zverejnená na webovom sídle školy a na externom webe pre zápis a otvorená bude od 1. apríla 2023 do 30. apríla 2023.

V papierovej  forme bude k dispozícii aj pri vchode do budovy školy, pre zákonných   zástupcov bez možnosti vyplnenia elektronickej prihlášky.

Individuálne poskytneme konzultáciu k zápisu v priestoroch základnej školy, termín a čas je nutné si dohodnúť s vedením školy.

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Dovidenia

Kontakt

  • Základná škola Plavecký Štvrtok
    900 68 Plavecký Štvrtok 351
  • +421 34 77 93 274

Fotogaléria

Sociálne siete