Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola Plavecký Štvrtok
Email školy: skola.stvrtok@gmail.com
Telefón: +421 34 77 93 274
Adresa školy: 900 68 Plavecký Štvrtok 351
Plavecký Štvrtok
Slovakia
IČO: IČO: 31810276
DIČ: DIČ: 2021635792
Riaditeľka školy: Mariana Korbelová
marianakorbel@gmail.com
mobil: +421 905 159 239
Zástupca školy: Jakub Tešinský
jakub.tesinsky@psskola.sk
mobil: +421 907 698 505
Zástupca školy: Slavomír Bachratý
slavomir.bachraty@psskola.sk
mobil: +421 907 472 233
Koordinátor pre šport a IT: Michal Jamts
michal.jamts@psskola.sk
Školský psychológ: Jana Poláchová
jana.polachova@psskola.sk
Školský špeciálny pedagóg: Ester Búranová
ester.buranova@psskola.sk
Koordinátor cudzích jazykov: Slávka Kajanová
slavka.kajanova@psskola.sk
Kariérový poradca: Marcel Adam
marcel.adam@psskola.sk
Tajomníčka školy: Andrea Duláková
tel: +421 34 77 93 274
Zriaďovateľ: Obec Plavecký Štvrtok
Obecný úrad Plavecký Štvrtok
900 68 Plavecký Štvrtok 172
Radoslav Benkovič, starosta obce
tel: +421 34 77 93 132
Vedúca školského klubu detí: Monika Zámečníková
monika.zamecnikova@psskola.sk

Mapa

Kontakt

  • Základná škola Plavecký Štvrtok
    900 68 Plavecký Štvrtok 351
  • +421 34 77 93 274

Fotogaléria

Sociálne siete