Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola Plavecký Štvrtok
Email školy: skola.stvrtok@gmail.com
Telefón: +421 34 77 93 274
Adresa školy: 900 68 Plavecký Štvrtok 351
Plavecký Štvrtok
Slovakia
IČO: IČO: 31810276
DIČ: DIČ: 2021635792
Riaditeľka školy: Mariana Korbelová
marianakorbel@gmail.com
mobil: +421 905 159 239
Štatutárny zástupca školy: Jakub Tešinský
jakub.tesinsky@psskola.sk
mobil: +421 907 698 505
Vedúca podporného tímu a implementácia KPO, školská špeciálna pedagogička: Vladimíra Jamts
vladimira.jamts@psskola.sk
Špeciálna pedagogička: Eva Štočková
eva.stockova@psskola.sk
Školská psychologička: Jana Poláchová
jana.polachova@psskola.sk
Koordinátor inkluzívneho vzdelávania, experimentálne overovanie cyklov: Slavomír Bachratý
slavomir.bachraty@psskola.sk
mobil: +421 907 472 233
Výchovný poradca, šport a zdravý životný štýl: Michal Jamts
michal.jamts@psskola.sk
Školská zdravotnícka fyzioterapeutka: Lucia Kordošová
lucia.kordosova@psskola.sk
Kariérový poradca: Marcel Adam
marcel.adam@psskola.sk
Špecializovaná trieda pre deti s autizmom: Jana Cisárová
jana.cisarova@gmail.com
1. cyklus: Denisa Hricová
denisa.hricova@psskola.sk
2. cyklus: Mariana Korbelová
mariana.korbelova@gmail.com
3. cyklus: Michal Jamts
michal.jamts@gmail.com
Vedúca školského klubu detí: Monika Zámečníková
monika.zamecnikova@psskola.sk
Technické oddelenie, tajomníčka školy: Andrea Duláková
tel: +421 34 77 93 274
Vedúca školskej jedálne: Lívia Krchňavá
livia.krchnava@psskola.sk
Zriaďovateľ: Obec Plavecký Štvrtok
Obecný úrad Plavecký Štvrtok
900 68 Plavecký Štvrtok 172
Radoslav Benkovič, starosta obce
tel: +421 34 77 93 132

Mapa

Kontakt

  • Základná škola Plavecký Štvrtok
    900 68 Plavecký Štvrtok 351
  • +421 34 77 93 274

Fotogaléria

Sociálne siete