• Piatok 22.3.2019 sme prostredníctvom brigády v Prírodnej rezervácii Bezedné s pomocou Obce Plavecký Štvrtok prispeli k zveľadeniu a "ošetreniu" prírodného prostredia, ktoré dlhodobo ľudia znečisťovali odpadkami, nepotrebnými vecami či stavebným materiálom.
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Zvonenia

   Nedeľa 21. 4. 2019
  • Fotogaléria

   • Brigáda v Prírodnej rezervácii Bezedné
   • IX. ročník
   • VIII. ročník
   • VII. ročník
   • VI. ročník
   • V. ročník
   • IV. ročník
   • III. ročník
   • II. ročník
  • Kontakty

   • Základná škola Plavecký Štvrtok
   • skola.stvrtok@gmail.com
   • +421 34 77 93 274 +421 911 913 856
   • 900 68 Plavecký Štvrtok 351
   • 31810276
   • 2021635792
   • Mgr. Mariana Korbelová marianakorbel@gmail.com mobil: +421 905 159 239
   • Vlasta Kuchová tel: +421 34 77 93 274
   • Mgr. Ester Búranová buranova.ester@gmail.com
   • Ing. Jakub Tešinský kubo.tesinsky@gmail.com
   • Mgr. Marcel Adam, PhD. marcel.adam7@gmail.com
   • Helena Sovadinová tel: +421 34 77 93 012 mobil: +421 911 091 445
   • Obec Plavecký Štvrtok Obecný úrad Plavecký Štvrtok 900 68 Plavecký Štvrtok 172 Ing. Ivan Slezák, starosta obce tel: +421 34 77 93 132
   • miso.jamts@gmail.com
  • Prihlásenie