Navigácia

O lige

Ciele Ligy komunitných škôl:

 • vytvoriť a rozširovať sieť škôl, ktoré spája idea komunitného a inkluzívneho vzdelávania:
 1. – škola funguje v rámci komunity ako vzdelávacie, kultúrne a poradenské centrum
 2. – škola pre všetkých, vzdelávajúca deti a žiakov s rôznymi vzdelávacími potrebami
 • prostrednictvom spolupráce medzi týmito školami overovať inkluzívne a komunitné princípy v českom (pred)primárnom vzdelávaní.
 • predkladať návrhy na zmeny v českom vzdelávacom systéme.
 • presadzovať systémové financovanie podmienok inkluzívneho a komunitného vzdelávania.

 

Aktivity Ligy komunitních škol:

 • spolupráca medzi školami a zdieľanie príkladov dobrej praxe (zdieľanie dokumentov, metód práce, vydarených akcií a pod.)
 • partnerstvo v projektoch a dotačných programoch
 • spoločné vzdelávacie akcie (žiakov – napr. projektové vyučovánie, učiteľov – napr. supervízne stretnutia)
 • spoločné kultúrne a športové akcie
 • návštevy na školách (výmenné stáže na všetkých úrovniach – management, metodici, poradenskí pracovníci)
 • vzájomná podpora učiteľov (psychohygiena)
 • konferencie, workshopy

 

Kontakt

 • Základná škola Plavecký Štvrtok
  900 68 Plavecký Štvrtok 351
 • +421 34 77 93 274

Fotogaléria

Sociálne siete