Navigácia

Projekty

Zvyšujeme inkluzívnosť

Na základe výzvy  „V základnej škole úspešnejší II.“ realizujeme v našej škole od septembra 2019 projekt s názvom  Pomocná ruka pre žiakov so ŠVVP.  

Projekt je realizovaný prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje. Hlavná aktivita je zameraná na činnosť pedagogického asistenta, zamestnaného na plný úväzok a psychológa, primárne pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zo sociálne znevýhodneného prostredia –z marginalizovaných rómskych komunít.

Cieľom aktivity je zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania, utváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu a zlepšenie školských výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – zo SZP.

Kontakt

  • Základná škola Plavecký Štvrtok
    900 68 Plavecký Štvrtok 351
  • +421 34 77 93 274

Fotogaléria

Sociálne siete