Navigácia

Krúžky na škole

Krúžky na škole

Zoznam aktuálnych krúžkov na škole pre školský rok 2021/2022
Detský ateliér, Mediálny krúžok, Kung fu a parkour, Vodácky krúžok, Folklór a ľudové tradície, Technika, Fie, English is cool, FenológiaKrúžok mladých hasičov

Detský ateliér
V detskom ateliéri si deti

- vyskúšajú širokú škálu vyjadrovacích prostriedkov a techník pri tvorení - maľbu, kresbu, základné grafické a dekoratívne techniky, úžitkové umenie, dizajn

- zrozumiteľným spôsobom sa zoznámia so svetom umenia a aj jeho históriou
- vyskúšajú si aj klasické remeslá - drotárstvo, šperkárstvo, farbiarstvo, hrnčiarstvo,...
A svoje zručnosti budú postupne zdokonaľovať v samostatnými i skupinových úlohách.
Krúžok sa koná v utorok
Zuzana Špačková

Mediálny krúžok
„Média hýbu dnešným svetom, ale vieme médiami hýbať aj my?“
Naučíme sa pracovať s médiami, prostredníctvom školských správ, ktoré si deti sami vytvárajú.

Deti sa naučia:
- pracovať v role moderátora

- vytvoriť a vyrobiť  celú reportáž
 - strihať video
- vymyslieť tému na reportáž
Krúžok je určený pre deti od 10 - 15 rokov.
Mária Majerčáková

 

Kung fu a parkour
Tréningy sú zamerané na bojové umenia, kondícia, parkúr, gymnastika, vystúpenia.
Krúžok je určený pre deti 1. – 6. ročníka, 1 x týždenne
Slavomír Bachratý

Vodácky krúžok
Nadviazanie na históriu branného vodáctva v obci Plavecký Štvrtok v rokoch 1985 – 2000 návratom k vodáckej činnosti - tréningy, pobyty v prírode, splavy, súťaže... Komunitný krúžok, ktorý prepája rodiny žiakov so školou.
Obsah krúžkovej činnosti:
- Pobyt v prírode – stanovanie, bivakovanie, príprava jedla, tábornícke zručnosti, zakladanie ohňa

- Pohyb v prírode – orientácia v teréne (práca s mapou, kompasom, nočná obloha
- Orientácia na vode
- Pohyb v teréne - chôdza, lozenie, plazenie
- Pohyb na vode - plávanie, brodenie, potápanie, skákanie do vody
- Vodácke zručnosti – otužovanie, kondícia, výstroj (oblečenie, prilba, lodný vak...), výzbroj (druhy lodí, časti a vlastnosti lodí, pádla), technika jazdy
- Technika jazdy – teoretické vedomosti a praktické zručnosti
- Ochrana zdravia a bezpečnosť – prevencia resp. predchádzanie úrazom a základy prvej pomoci
- Spoznávanie živej a neživej prírody
- Ekológia
 

Folklór a ľudové tradície
Hudobno-tanečné aktivity, nácvik piesní a tancov, oboznamovanie s ľudovými tradíciami, zvykmi, tradičnými regiónmi (orientácia na mape, rieky, pohoria, kraje, oblasti...)

Krúžok je určený pre deti 1. – 6. ročníka
Denisa Hricová

Technika
Rozvíjanie motorických kompetencií, ktoré podporujú osamostatnenie dieťaťa. Rozvíjanie ich kreativity a samostatného myslenie. Posilňovanie schopnosti spolupráce predovšetkým pre rozvíjanie praktickej tvorivosti a priestorovej predstavivosti pri pracovných činnostiach prostredníctvom pracovných techník.
Denis Tománek

 

FIE (Feuerstein Enrichment Instruments)
Kurz zacielený na intenzívny rozvoj myslenia ako takého podľa jednej z najuznávanejších metód - vyvinutej Profesorom Reuvenom Feuersteinom. Metóda spočíva v riešení špeciálne zostavených a zoradených úloh na rôzne témy, ktoré premosťujeme a dávame do súvislosti so zážitkami a vedomosťami detí - tak, aby deti získali väčšiu istotu, sústredenie, pokoj a radosť z riešenia úloh, a prirodzene lepšie napredujú vo všetkých predmetoch.
Marta Šimečková

English is Cool
Angličtina (takmer) bez písania - zameraná na to, aby deti čím rýchlejšie komunikovali - so zameraním na piesne a populárnu kultúru.
Marta Šimečková

c
Minulý školský rok sme sa zapojili do medzinárodného programu GLOBE. Pozorujeme prírodu - skúmame fenologické javy a trávime veľa času v prírode. Žiaci pochopia vplyv počasia na rastliny a živočíchy. Počas celého školského roka poznatky zapisujeme a v júni svoje aktivity žiaci prezentujú na medzinárodnej konferencii The Globe. 

Zuzana Ondriášová

Krúžok mladých hasičov
Kolektívne vzťahy
- Loptové a kolektívne hry

- Kvíz hasičský
- Zlepšovanie pamäte
- Prežitie v prírode a čo robiť v prípade požiaru - interaktívne hry
- Súťaže (štafeta požiarnych dvojíc, štafetový beh s prekážkami, útok s ručnou prenosnou striekačkou)
V spolupráci s dobrovoľným hasičských zborom v Plaveckom Štvrtku

Kontakt

  • Základná škola Plavecký Štvrtok
    900 68 Plavecký Štvrtok 351
  • +421 34 77 93 274

Fotogaléria

Sociálne siete