• Prerušenie prevádzky školy

    • 13.02.2019 21:23
    • Vážení rodičia,
     riaditeľstvo Základnej školy Plavecký Štvrtok oznamuje, že vzhľadom na vysokú chorobnosť žiakov základnej školy, ktorá k dnešnému dňu prekročila 43%  musíme , na základe  nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava  prerušiť prevádzku školy v dňoch 13.2 a 17.2.2019. Riadna prevádzka školy bude obnovená od 18. februára 2019. 

     Ďakujeme za pochopenie.

     vedenie školy

    • viac
   • Kontakty

    • Základná škola Plavecký Štvrtok
    • skola.stvrtok@gmail.com
    • +421 34 77 93 274 +421 911 913 856
    • 900 68 Plavecký Štvrtok 351
    • IČO: 31810276
    • DIČ: 2021635792
    • Mgr. Mariana Korbelová marianakorbel@gmail.com mobil: +421 905 159 239
    • Vlasta Kuchová tel: +421 34 77 93 274
    • Mgr. Eva Štočková evastockova7@gmail.com 0911 729 431
    • Mgr. Ester Búranová buranova.ester@gmail.com
    • Ing. Jakub Tešinský kubo.tesinsky@gmail.com
    • Mgr. Marcel Adam, PhD. marcel.adam7@gmail.com
    • Helena Sovadinová tel: +421 34 77 93 012 mobil: +421 911 091 445
    • Obec Plavecký Štvrtok Obecný úrad Plavecký Štvrtok 900 68 Plavecký Štvrtok 172 Ing. Ivan Slezák, starosta obce tel: +421 34 77 93 132