• Deň otvorených dverí

   11.06.2019 09:24
   Základná škola Plavecký Štvrtok Vás pozýva dňa 24.6. 2019 od 14.00 h na DOD, kde Vám predstaví nový koncept vzdelávania v nemeckom jazyku.

   Škola vďaka spolupráci s obcou a partnerskými organizáciami plánuje v školskom roku 2019/2020 otvoriť triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka. Jazykové vyučovanie bude prebiehať vrámci celodenného vzdelávacieho systému v tvorivom prostredí novo-zrekonštruovaných priestoroch. Bližšie podrobnosti sa dozviete priamo na mieste. Teší sa na Vás ....

  • Skrátené vyučovanie

   11.06.2019 09:22
   V týždni od 11. 6. do 14. 6. 2019 bude skrátené vyučovanie z dôvodu vysokých teplôt. Vyučovacie hodiny budú skrátené na 40 minút, prestávky na 5 minút. Veľká prestávka bude 20 minút. Nasledujúci týždeň upravíme podľa predpovedí počasia.
  • Ponuka práce

   11.06.2019 09:20
   Základná škola príjme k budúcemu školskému roku 2019/2020 učiteľku pre primárne vzdelávanie (I. stupeň) a vychovávateľku Školského klubu detí.

   Na pozíciu učiteľky pre primárne vzdelávanie je potrebné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pedagogického smeru.

   Na pozíciu vychovávateľky ŠKD je potrebné minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou, pedagogického smeru.

    

   Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle +421 911 913 856 prípadne mailom na adrese: skola.stvrtok@gmail.com

   • Kontakty

    • Základná škola Plavecký Štvrtok
    • skola.stvrtok@gmail.com
    • +421 34 77 93 274 +421 911 913 856
    • 900 68 Plavecký Štvrtok 351
    • IČO: 31810276
    • DIČ: 2021635792
    • Mgr. Mariana Korbelová marianakorbel@gmail.com mobil: +421 905 159 239
    • Vlasta Kuchová tel: +421 34 77 93 274
    • Mgr. Eva Štočková evastockova7@gmail.com 0911 729 431
    • Mgr. Ester Búranová buranova.ester@gmail.com
    • Ing. Jakub Tešinský kubo.tesinsky@gmail.com
    • Mgr. Marcel Adam, PhD. marcel.adam7@gmail.com
    • Helena Sovadinová tel: +421 34 77 93 012 mobil: +421 911 091 445
    • Obec Plavecký Štvrtok Obecný úrad Plavecký Štvrtok 900 68 Plavecký Štvrtok 172 Ing. Ivan Slezák, starosta obce tel: +421 34 77 93 132